Privacy policy

  1. Privacy statement
  2. Persoonlijk identificeerbare informatie
  3. Gebruik van gegevens
  4. Bescherming van gegevens
  5. Delen van gegevens
  6. Gemeenschappelijke gegevens
  7. Links naar andere sites
  8. Bewaartermijn
  9. Recht van toegang
  10. Contact

1. Privacy statement

Bij Altebra hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

2. Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt, bijvoorbeeld door een contactformulier of een sollicitatie in te sturen. De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. 

3. Gebruik van gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens om uw vragen en verzoeken te beantwoorden, u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, en om eventuele transacties met u te faciliteren. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om, indien u dit wenst, contact met u op te nemen.

4. Bescherming van gegevens

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en gegevenscoderingstechnologieën om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

5. Delen van gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoeken te voldoen, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, of met uw uitdrukkelijke toestemming. In sommige gevallen kunnen we echter niet-persoonlijke gegevens delen voor statistische of analytische doeleinden.

6. Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites van Altebra plaatsen brokjes informatie in uw computer, als u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren. Lees hier meer over cookies.

7. Links naar andere sites

Op onze site vindt u links naar andere sites. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-Altebra sites.

8. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

9. Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen door een mail te sturen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn.

10. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met Altebra via:

Altebra Waregem BV

Oude Kassei 16        
8791 Waregem  
België

T +32 (0)56 67 10 42        
E info.waregem@altebra.be
BTW BE 1005.498.931
 

BE 0440.797.494

Altebra  
Website: https://www.altebra.eu/nl  
Email: info@altebra.eu  
Telefoonnummer: +32 (0)54 50 06 06