INNO
Rook- en Warmte Afvoer Installaties
Brandcompartimentering

INNO

België
INNO

De brand in de Brusselse Innovation, een van de grootste brandrampen in de Belgische geschiedenis, ligt alweer meer dan 50 jaar achter ons. Het gebouw werd herbouwd met de grootste aandacht voor de brand- en veiligheidsvoorschriften. De tijd staat echter niet stil en het bestaande systeem had nood aan een update. Altebra Waregem kreeg de vraag om het rook- en warmte-afvoersysteem te moderniseren en daarbij verder te gaan dan de geldende norm.

De brand in de Brusselse Innovation zorgde voor een menselijke catastrofe. De brand zou ook voor de wetgeving inzake brandveiligheid een ommekeer betekenen. Tot 1967 waren brand- of veiligheidsvoorschriften voor gebouwen quasi onbestaande. De toepassing van of controle op brandveiligheid van gebouwen was ontoereikend. De brand toonde aan dat de Belgische regelgeving rond brandveiligheid, ondermaats was, zeker in vergelijking met het buitenland. De gebrekkige brandwetgeving werd onder de loep genomen en er kwamen strengere voorschriften. Zo werd het verplicht om nooduitgangen aan te duiden in publieke gebouwen en om branddetectiesystemen te voorzien. Het was vanaf dan ook verboden om nog te roken in grootwarenhuizen. 

Ook de nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding, ANPI, ontstond in de nadagen van de ramp. Logischerwijze werd na de brand bijzondere aandacht besteed aan de brandveiligheid bij de heropbouw. Het nieuwe gebouw liep zelfs voor op de wetgeving. Het brandveiligheidssysteem dat destijds geplaatst werd, ging onmiddellijk veel verder dan de toen geldende normen. Maar de recentste periodieke controles toonden aan dat er steeds meer onderhouds- en herstellingswerken dienden uitgevoerd te worden aan de bestaande installatie om de veiligheid te kunnen blijven behouden. En zo komt Altebra Waregem in beeld.

Een stap verder dan de gevraagde norm

Ook nu weer gaat INNO verder door zich conform te stellen aan de huidige normen voor nieuwe gebouwen, ondanks de aanzienlijke leeftijd van het gebouw in kwestie. Voor de installatie kon gebeuren, trokken we voldoende tijd uit om de huidige situatie te bekijken. Er werd een studie uitgevoerd die we vervolgens voorlegden aan de brandweer. Op deze symbolische locatie bouwde Altebra Waregem voor de Belgische warenhuisketen INNO het rook- en warmteafvoersysteem om, op basis van berekeningen volgens de normen NBN S21-208-1 en CEN/TR 12101-5. De omgebouwde rook- en warmteafvoer-installatie voldoet daarmee aan alle meest recente wettelijke verplichtingen en optimaliseert de brandveiligheid van het gebouw. Hierbij besteedden we ook aandacht aan het recupereren van bepaalde componenten, die ook in de nieuwe installatie bruikbaar zijn.

Na goedkeuring van het concept door de brandweer, het keuringsorganisme en de klant konden de werken starten. Deze grote winkelruimte met twee dubbele roltrappen, tot zes verdiepingen hoog, rustten we uit met rookwerend glas en beweegbare rookschermen. Een doordachte combinatie van functionaliteit, veiligheid en esthetiek waarbij het doorzicht behouden blijft. INNO bekijkt momenteel zelfs de mogelijkheid om op het glas commerciële boodschappen te projecteren.

Gezien de vele bezoekers op deze commerciële locatie gebeurde de plaatsing in nauw overleg met de verschillende winkeluitbaters. De montage verliep dan ook meestal ’s nachts. Altebra Waregem was met deze opdracht niet aan haar proefstuk toe. Al voor de nieuwe winkelruimte die eind 2014 in Hasselt opende, deed INNO een beroep op onze expertise. Als betrouwbare langetermijnpartner gingen we dan ook graag in op de vraag om ook de brandveiligheid in Brussel te verzekeren.

Wij staan u graag te woord

U kunt veel informatie op onze website vinden over onze installaties. 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op