K Tower
Rook- en Warmte Afvoer Installaties
Brandcompartimentering

K-Tower

België
K-Tower

De K-tower is een kwalitatief woonproject op een uitzonderlijke ligging in Kortrijk. Het is gelegen langs de nieuw aangelegde Leieboorden en bezit met zijn 19 bovengrondse verdiepingen een opvallend silhouet. In deze residentiële omgeving zijn 65 woonappartementen voorzien met aangename buitenruimtes en panoramische vergezichten over de stad Kortrijk. Om de brandveiligheid te garanderen deed Groep Van Roey een beroep op Altebra Waregem.

Het exceptioneel karakter van de site, de attractieve architectuur van het gebouw, de doordachte keuze van de materialen en de indeling van de appartementen met luxueuze graad van afwerking verzekeren een optimaal comfort in een woonproject met ongeziene standing voor Kortrijk en omstreken. Ondergronds werden er autostaanplaatsen, garageboxen, fietsstallingen en individuele bergingen ingericht.

Onze klant Groep Van Roey contacteerde Altebra Waregem met de vraag een oplossing te bieden voor de brandveiligheid, dit zowel voor de ondergrondse parking als de bovenbouw. Gezien de woontoren een totale hoogte van meer dan 50 meter heeft, eist het Koninklijk Besluit enerzijds dat de trappenhallen door middel van een mechanisch ventilatiesysteem in overdruk worden gezet en anderzijds dat de evacuatiewegen op alle verdiepingen rookvrij worden gehouden.

Rook vermijden in trappenhallen

Het appartementencomplex bezit twee trappenhallen. In geval van brand start automatisch het ventilatiesysteem van Altebra Waregem waarbij verse lucht van buitenaf in de trappenhal wordt geblazen. Daardoor komt deze in overdruk te staan en wordt vermeden dat rook vanuit naastliggende ruimtes zich kan verspreiden naar de trappenhallen. Een veilige ontruiming kan gegarandeerd worden.

Veiligheid verzekerd door RWA evacuatiewegen

Het gebouw heeft een aanzienlijke hoogte (> 50 meter), waardoor men naast de overdrukinstallaties voor de trappenhallen ook een RWA-installatie voor de evacuatiewegen eist. Dit zorgt ervoor dat elke verdieping beveiligd wordt door een rook –en warmte afvoersysteem. De aansturing van een kleppensysteem zorgt ervoor dat de verdieping waar de brand ontstaat geventileerd wordt en dat de brand zich niet verder kan verspreiden naar de andere verdiepingen. De ventilatie gebeurt enerzijds door een toevoerventilator die verse lucht aanvoert onderaan de desbetreffende evacuatieweg en anderzijds door een afvoerventilator voor rookgassen die de rook tegen het plafond afzuigt en afvoert naar het dak.

Ondergrondse parking

Gezien de oppervlakte van de ondergrondse parking groter is dan 2.500m² was er nood aan bijkomende maatregelen. Altebra Waregem heeft voor de beveiliging een compleet automatisch werkende RWA-installatie geplaatst bestaande uit twee extractieventilatoren Ø1,6m, registerkleppen en rookschermen in de drie ondergrondse verdiepingen. Een totaal extractiedebiet van 230.000 m³/u zorgt ervoor dat bij brand de rook en warmte wordt afgevoerd en er een veilige aanvalsweg voor de brandweer behouden blijft. Er werd eveneens een CO-detectie installatie voorzien die continu de luchtkwaliteit meet en indien nodig de RWA-ventilatoren op verlaagd toerental opstart om de dagelijkse ventilatie te verzorgen.

Akoestiek en esthetiek

Bij de keuze van de ventilatoren en wijze van ventilatie voor de parking werd de akoestiek nauwgezet in het oog gehouden. Het akoestisch comfort op de terrassen en de achterliggende leefruimtes werd verzekerd via een doorgedreven detaillering van de gevel. Low-noise technische installaties en dempers bovenop de woontoren zorgen voor een onverstoord uitzicht vanaf de aangrenzende penthouse-terrassen. Naast het aanbieden van een oplossing voor de brandveiligheid in het gebouw zorgde Altebra Waregem er ook voor dat het esthetische aspect nageleefd werd.

Wij staan u graag te woord

U kunt veel informatie op onze website vinden over onze installaties. 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op