Rook- en Warmte Afvoer Installaties

RWA installaties worden toegepast om in geval van brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw te ventileren. De RWA installaties (toepassing: bijvoorbeeld parkeergarages) worden automatisch geactiveerd waarbij de rook- en warmte geforceerd, mechanisch wordt afgevoerd via ventilatoren. Aanvullend wordt op natuurlijke wijze voorzien in voldoende verse luchttoevoer. 

Het ventilatiesysteem heeft als doel:

  • Garanderen van de bereikbaarheid van de vuurhaard (creëren van een rookvrije toegangsweg) om een efficiënte werking van de brandweer toe te laten.

  • Tegengaan van de verspreiding van rook om rookschade aan het gebouw te beperken.

  • Afvoeren van warmte om de schade na brand in het gebouw te beperken.

  • Creëren en behouden van een aangename luchtkwaliteit in het gebouw (CO).

Werkingsprincipe van het ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem ventileert de garage op optimale wijze en is tweeledig: 

smoke & heat extraction
  • De dagelijkse ventilatie gekoppeld aan de CO/NO ventilatie bij hogere CO/NO emissie. Wanneer er voertuigen in een gesloten parkeergarage gaan circuleren, stijgt automatisch het CO/NO gehalte in deze parkeergarage. Het systeem zorgt ervoor dat er een optimale luchtkwaliteit gegarandeerd blijft in de volledige garage met inbegrip van alle uithoeken. Een aanwijsbare CO/NO-detectie-installatie is daarbij noodzakelijk.         

    De ventilatie is gekoppeld aan CO/NO-detectie: met CO detectoren en NO detectoren die op hoogte worden geplaatst. Tijdens de werking van de CO/NO ventilatie op het hoogste debiet (calamiteit 120 ppm) wordt er gealarmeerd via dubbele tekstborden.

  • De gecontroleerde rook & warmte afvoer (RWA) in geval van een brand in de parkeergarage. Hier zorgt het ventilatiesysteem ervoor dat de luchthoeveelheid, zoals bepaald in de norm, over de rookcontrole-opening(en) wordt gestuurd met een luchtsnelheid van minimum 1,3 m/s. Alleen de stuwkrachtventilatoren die strikt noodzakelijk zijn voor de rookverwijdering zullen hierbij worden geactiveerd.

    De rook- en warmteafvoer zal in een bepaald scenario opgestart worden, afhankelijk van de RWA-zone waarin de branddetectie plaatsvindt. Een aanwijsbare rookdetectie-installatie is hierbij essentieel.                

parking quartier bleu

RWA Parkings
Volgens S21-208-2

RWA gebouwen

RWA Gebouwen
Volgens S21-208-1 en EN12101-5. Mechanische en natuurlijke RWA

Overdruk

Overdrukinstallaties 
Volgens KB

Wij staan u graag te woord

U kunt veel informatie op onze website vinden over onze installaties. 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op